Brama „Prymasowska” w Łowiczu

Barokowa brama z połowy XVII w. zbudowana została prawdopodobnie według projektu włoskiego architekta Tomasza Poncino. Pierwotnie znajdowała się w północnej pierzei Starego Rynku.

Opis

W kamiennej bramie zachowały się oryginalne elementy, wśród nich typowa dla baroku rustyka, a także boczne jońskie pilastry z ornamentem cekinowym. W łuku bramnym znajduje się herb Jastrzębiec. Pod krzyżem zachował się pusty kartusz w tympanonie.

Data lub czas powstania

XVII w.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła, otynkowany.

Historia

Osiemnastowieczna brama została wybudowana prawdopodobnie wg projektu włoskiego architekta Tomasza Poncino.
Jak głosi legenda, w przeszłości brama stała na zamknięciu drogi dojazdowej, którą prymas przemierzał z zamku prymasowskiego do kolegiaty. W okresie I wojny światowej uległa częściowemu zniszczeniu.

Współczesną lokalizację zawdzięcza prałatowi Edwardowi Kawińskiemu. To dzięki jego staraniom w 1941 r. bramę przeniesiono na obecne miejsce.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Brama „Prymasowska” w Łowiczu, nr rej.: 567 z 1967-08-18

Położenie obiektu

Brama położona jest w pólnocnej części Starego Rynku, przy katedrze i Pałacu Biskupim. Stoi przy bocznej uliczce obok Bazyliki p.w. Wniebowzięcia NMP.

Dostępność

Obiekt dostępny od strony ulicy.

Źródła, informacje w Internecie

  • Katalog zabytków w Polsce, red. J. Łoziński, t. II, Województwo Łódzkie, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1954;
  • Grabowska-Mokras J., Rzeńca P., Województwo łódzkie – przewodnik turystyczny, Łódź 2007;
  • Popławska I., Łowicz i okolice, Łódź 1972.