Dwór w Wodzieradach

Dwór w Wodzieradach został wybudowany w 1825 r. Jest to modrzewiowy budynek o konstrukcji zrębowej postawiony na planie prostokąta i pokryty gontem.

Data lub czas powstania

XIX w.

Materiał budowlany

Drewniany modrzewiowy.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Dwór w Wodzieradach, nr rej.: 72-IV-20 z 1947-02-20
  • Dwór w Wodzieradach, nr rej.: 53 z 1967-07-24