Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta

W muzeum można obejrzeć eksponaty związane z historią i kulturą Lipiec Reymontowskich, a także z osobą Władysława Reymonta. Siedzibą muzeum jest dawna manufaktura włókiennicza rodziny Winklów.

Opis

Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec i sąsiednich miejscowości. Są wśród nich dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława Reymonta. Większość zgromadzonych w muzeum eksponatów prezentowana jest w ramach stałej wystawy „Tradycje lipieckie”, na którą składają się dwie części: historyczna i etnograficzna. Wystawę stałą uzupełniają różnorodne ekspozycje czasowe.

Data lub czas powstania

1801 r. (XIX w.)

Budynek manufaktury został wybudowany w XIX w. Muzeum działa od 1982 r., zaś w obecnej siedzibie znajduje się od 1989 r.

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły.

Historia

Początki istnienia muzeum sięgają roku 1982. W ramach obchodów 50-lecia istnienia w Lipcach Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta otwarto wtedy Izbę Regionalną. Była ona wynikiem działań miejscowych miłośników tradycji oraz Muzeum Okręgowego w Żyrardowie. 20 czerwca 1983 r. Izba Regionalna została przekształcona w Muzeum im. Wł. St. Reymonta. Od 1989 r. siedzibę muzeum stanowią budynki dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

 • Tradycje lipieckie (historyczno-etnograficzna);
 • Chłopi Reymonta w glinianej rzeźbie Ewy Soski;
 • Z dziejów manufaktury Winklów w Lipcach 1889–1974 (część opisowa oraz wnętrza manufaktury wraz z urządzeniami produkcyjnymi);
 • dawne narzędzia rolnicze;
 • Listy z podróży (wystawa planszowa – przekrój życia i twórczości Wł. St. Reymonta);
 • galeria współczesnej sztuki ludowej.

Dostępność

Godziny otwarcia

Od 1 października do 30 kwietnia:

 • od wtorku do piątku – godz. 9:00–14:00,
 • sobota – godz. 10:00–14:00,
 • niedziela – godz. 12:00–15:00.

Od 1 maja do 30 września:

 • od wtorku do piątku – godz. 9:00–16:00,
 • sobota – godz. 10:00–16:00,
 • niedziela – godz. 11:00–17:00.