Kamienica Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu

Dawna Kamienica Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu wybudowana w latach 1937–1938 według projektu Ignacego Gutmana. Dziś mieści się pod tym adresem kino Charlie, którego ambitny repertuar wyróżnia się na tle kin komercyjnych.

Opis

Cechą charakterystyczną kamienicy jest jej bardzo szeroka fasada w porównaniu z okolicznymi budynkami. Wynika to z usytuowania obiektu na dwóch sąsiadujących działkach. Na jej zapleczu znajduje się dawny budynek magazynowo-biurowy, gdzie dziś mieści się kino Charlie.

Gdy spogląda się na kamienicę od strony ulicy, w oczy rzuca się przede wszystkim symetria kompozycji jej modernistycznej fasady. Podkreślona jest ona dwoma dużymi wykuszami oraz szeroką bramą wjazdową usytuowaną centralnie.

Data lub czas powstania

XX w.

Lata 1937–1938.

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły. Fasada oblicowana różowym piaskowcem, brama czarnym granitem polerowanym a tylna elewacja białą cegłą klinkierową.

Ciekawostki

W podwórzu, na jednej z bocznych ścian, zobaczyć można charakterystyczną rzeźbę pegaza. Niestety nie udało się dotąd ustalić jakie było przeznaczenie stwora w tym miejscu. Rzeźba ta bardzo mocno kontrastuje z architekturą modernistycznej kamienicy.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kamienica Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu w Łodzi, nr rej.: A/77 z 1971-01-20

Położenie obiektu

Kamienica znajduje się w ścisłym centrum miasta, ok. 700 m na północ od katedry pw. św. Stanisława Kostki.

Dostępność

Obiekt dostęny z zewnątrz oraz od strony podwórza. Bez ograniczeń dostępny budynek na podwórzu, mieszczący kino.