Rezerwat przyrody „Jasień”

Rezerwat leśny „Jasień” chroni naturalne stanowisko cisa. Turyści mogą poruszać się po ścieżkach biegnących skrajem rezerwatu i szlakiem turystycznym prowadzącym po drodze z Jasienia do wsi Chrostowa.

Opis

Rezerwat leśny „Jasień” utworzony został w 1958 r., obejmuje powierzchnię 14,5 ha, na której ochronie podlega naturalne stanowisko cisa pospolitego. Cis jest pięknym krzewem iglastym o ciemnozielonych miękkich igłach i łuszczącej się korze, który lubi wilgotne i zacienione środowisko. Jego czerwone owoce są trujące. Rezerwat w Jasieniu, z kompleksem lasu cisowego, jest jednym z najcenniejszych w Polsce, a nawet w Europie. Obecnie rośnie tam ok. 2000 przedstawicieli tego gatunku. Są to przeważnie młode krzewy, ponieważ starsze wycięto w czasie I wojny światowej.

Przez obszar rezerwatu przepływają małe strumienie, otoczone zbiorowiskami łęgowymi i olsowymi oraz niewielkimi fragmentami grądów. We florze obszaru zwracają uwagę gatunki o charakterze górskim, m.in.: świerząbek orzęsiony, widłak wroniec, liczydło górskie.

Ciekawostki

Cis pospolity jest gatunkiem, który już w średniowieczu został objęty ochroną (decyzją króla Władysława Jagiełły). Nie zadecydowała o tym jednak miłość monarchy do przyrody – drewno cisa idealnie nadawało się do produkcji łuków i było potrzebne łucznikom służącym w polskiej armii.

Cis pospolity to wiecznie zielone drzewo iglaste, bądź krzew, osiągający wysokość do 15 m. Posiada pień zazwyczaj rozgałęziony z głębokimi bruzdami. Kwitnie wiosną, zaś jesienią na gałęziach pojawiają się nasiona w jaskrawoczerwonej osnówce. Cis zawiera trującą taksynę, trucizny pozbawiona jest jedynie osnówka. Występuje w Europie, północnej Afryce, na Kaukazie i w Azji Mniejszej.

Położenie obiektu

Rezerwat znajduje się:

  • w Nadleśnictwie Gidle – na południowy zachód od miejscowości Kobiele Wielkie,
  • na południe od stawów w Jasieniu,
  • na południe od trasy szlaku konnego, w odległości ok. 1200 m.

Dostępność

Rezerwat nie jest dostęny dla masowego ruchu turystycznego. Wejście do rezerwatu tylko za zgodą miejscowego leśnictwa, w niewielkich grupach poruszać się można jedynie skrajem rezerwatu i oznakowanym szlakiem turystycznym przecinającym teren chroniony.

Źródła, informacje w Internecie