Zespół poczty konnej w Łowiczu

Dziewiętnastowieczny budynek poczty konnej w stylu klasycystycznym. Gościł w nim Fryderyk Chopin podczas swojej podróży do Francji w 1830 r.

Opis

Odrestaurowana dawna poczta konna to okazały budynek z zachowanymi dwoma skrzydłami, usytouwanymi symetrycznie względem głównej części gmachu, a mieszczącymi niegdyś wozownię i stajnię.
Współcześnie znajduje się w nim Urząd Pocztowy i Telekomunikacja.

Data lub czas powstania

XIX w.

Gmach poczty wybudowano w latach 1828–1829.

Materiał budowlany

Budynek murowany.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Zespół poczty konnej w Łowiczu - Wozownia, nr rej.: 698/190 z 1967-09-28
  • Zespół poczty konnej w Łowiczu - Stajnia, nr rej.: 699/191 z 1967-09-28
  • Zespół poczty konnej w Łowiczu - Stacja (poczthalteria), nr rej.: 132/117 z 1967-08-18

Położenie obiektu

Obiekt położony bezpośrednio przy ulicy, w pobliżu parking samochodowy.

Dostępność

Dostępny w godzinach pracy poczty.

Źródła, informacje w Internecie

Izabela Nowakowska, Łowicki mini-przewodnik, „Wędrownik” 2008.