Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP

Kościół w Bielawach jest jednym najcenniejszym na terenie Mazowsza. Posiada on wyróżniający się szczyt sterczynowy, wypełniony siedemnastoma blendami. Interesujące są również ostrołukowe portale. We wnętrzu zachowały się także elementy gotyckie.

Opis

Kościół w Bielawach wybudowany został w XV w. i pełni funkcję kościoła parafialnego. Reprezentuje on styl gotyku mazowieckiego. Jest to wysoka, trójnawowa budowla, w której na uwagę zasługuje bogato zdobiona fasada ze smukłymi sterczynami oraz znajdujące się na ścianach bocznych wgłębienia zwane blendami.

Wnętrze kościoła utrzymane jest w stylu barokowym. Znajdują się tu m.in. trzy ołtarze z XVII w. (w tym ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem) oraz XVII-wieczny krucyfiks. Ważnym elementem wnętrza kościoła jest też najstarsza na Mazowszu płyta nagrobna – wykonana z piaskowca w XV w. należąca do kasztelana łęczyckiego Macieja z Bielaw, a także inne tablice nagrobne: kadrynała Skarbka czy rodziny Woluńskich. Prezbiterium kościoła ozdobione jest malowidłami z pocz. XX w. autorstwa Zofii Baoudouin de Courtenay.

Na terenie przykościelnym stoi także zabytkowa, drewniana dzwonnica wybudowana w 1734 r. Spośród trzech znajdujących się w niej dzwonów najstarszy pochodzi z 1531 r.

Data lub czas powstania

1403 r. (XV w.)

Materiał budowlany

Kościół murowany.

Historia

Kościół w Bielawach wybudowany został w 1403 r. Jego fundatorem był Wojciech Bielawski, ówczesny kanonik gnieźnieński. W 1512 r. kościół uległ znacznym rozbudowom nabierając obecnego wyglądu. W XVIII w. uległo uszkodzeniu wiązanie dachowe i na prawie 100 lat kościół przestał być użytkowany przez parafię. W latach 1929–1930 dobudowano do niego kolejne elementy: kruchtę i chór oraz założono żebrowo-krzyżowe sklepienie. W czasie swojego istnienia pełnił wiele dodatkowych funkcji – był m.in. szkoły oraz szpitala.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP - Dzwonnica, nr rej.: 95-VI-4 z 1949-03-29
  • Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP - Dzwonnica, nr rej.: 106/100 z 1967-08-15
  • Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, nr rej.: 105/99 z 1967-08-15
  • Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, nr rej.: 94-VI-3 z 1949-03-29

Położenie obiektu

Kościół położony jest w samym centrum miejscowości, przy drodze wojewódzkiej nr 703 z Łowicza do Łęczycy.

Źródła, informacje w Internecie

Mokras-Grabowska J., Rzeńca P., Województwo łódzkie. Przewodnik turystyczny, Łódź 2007.