Kamieniołom Lisowice Wschód

Kamieniołom wapieni górnojurajskich.

Opis

Interesujący kamieniołom z odsłoniętym przekrojem geologicznym z widocznymi skamieniałościami zwierząt morskich: jeżowców, gąbek, małży i amonitów z okresu górnej kredy oraz pasiastymi krzemieniami zwanymi bułami krzemiennymi. Ponadto w kamieniołomie widoczne są zjawiska krasowe takie jak leje krasowe puste lub wypełnione piaskami, żwirami lub gliną zwałową.

Ciekawostki

W okresie górnej jury obecny obszar Załęczańskiego Parku Krajobrazowego zalany był płytkimi, ciepłymi szelfowymi morzami. W wyniku wytrącenia węglanu wapnia ze szczątek martwych organizmów pokrywających dno morza powstały warstwy różnych odmian wapieni. Natomiast na skutek reacji chemicznej obumarłe gąbki kamieniały jako wapienie, zaś krzemionka zawarta w szkielecie uwalniała się do wody i wytrącała w postaci krzemiennych koncentracji zwane bułami krzemiennymi.

Interesującym miejscem na terenie kamieniołomu jest Jaskinia Marcina w południowej skarpie, która powstała w procesie wcinania się rzeki w wapienie. Niestety jedynie niewiele fragmenty jaskini są dostępne do obserwacji z uwagi na zaciski i zawaliska.

 

Położenie obiektu

Na lewym zboczu doliny Warty, kilka metrów nad korytem rzeki, na wschód od mostu i zabudowań Lisowic.

Źródła, informacje w Internecie

  1. Krzemiński T. (red.), 1972, Województwo Łodzkie przewodnik, Warszawa, Wyd. Sport i turystyka;
  2. Wilk A., Cieślak R., Dymarski J., 2007, Geologiczna ścieżka dydaktyczna "Wielki Łuk Warty" Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Załęczański Łuk Warty", Załęcze Wielkie, Harcerski Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród", Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej "Zielona Szkoła";
  3. http://www.dzialoszyn.com.pl/index.php?show=skalki;
  4. http://www.powiat.wielun.pl/index.jsp?bipkod=/009/001.