Kamienica I.K. Poznańskiego w Łodzi

W najbardziej reprezentacyjnym odcinku ulicy Piotrkowskiej wzniesiona została kamienica Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, w której mieścił się główny skład towarów zakładów.

Opis

Fasada czterokondygnacyjnej kamienicy zachwyca ciekawą ornamentyką w tzw. stylu Ludwika XIII. W dekoracji elewacji głównej wykorzystano motywy charakterystyczne dla francuskiego wczesnego baroku. Zastosowano tu kontrast ceglanej elewacji i tynkowanych detali architektonicznych, popularne w XIX w. wysokie dachy z oknami mansardowymi oraz żeliwną balustradę na kalenicy.

Obecnie w budynku znajduje się placówka Raiffeisen Banku oraz księgarnia „Świat Książki”.

Data lub czas powstania

1873 r. (XIX w.)

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły.

Historia

Kamienica wzniesiona w latach 80. XIX wieku wg projektu Hilarego Majewskiego. Początkowo był to obiekt jednopiętrowy, w późniejszym czasie podwyższony o kolejne piętra. Plany rozbudowy powierzono w 1891 r. H. Majewskiemu, jednak w tym czasie prac nie zrealizowano. Dopiero cztery lata później przebudowę budynku I.K. Poznański zlecił Juliuszowi Jungowi, architektowi pracującemu dla fabrykanta.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kamienica I.K. Poznańskiego w Łodzi, nr rej.: A/322 z 1991-08-22

Położenie obiektu

Obiekt położony w ścisłym centrum miasta, przy ul. Piotrkowskiej, pomiędzy ulicami Zieloną i 6 Sierpnia.

Dostępność

Obiekt dostępny z zewnątrz i wewnątrz (lokale usługowe na parterze).

Źródła, informacje w Internecie

  • Stefański K., Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003;
  • Badziak K., Wielkość i upadek fortuny Poznańskich, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, red. Wiesław Puś, St. Liszewski, UŁ, Łódź 1991.