Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła

Późnobarokowy kościół w Żychlinie został wybudowany w 1782 r. Składa się z nawy głównej oraz dwóch kaplic bocznych. Na wyposażeniu kościoła są barokowe lichtarze, krucyfiksy i kielich.

Data lub czas powstania

1782 r. (XVIII w.)

Materiał budowlany

Kościół murowany.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, nr rej.: 29/270 z 1967-07-18
  • Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła - Dzwonnica, nr rej.: 41/326 z 1967-07-18