Wiatrak w Kurowie

Wiatrak drewniany typu koźlak wybudowany w 1888 r., a w roku 1957 przerobiony na elektryczny. Jego moc przerobowa wynosiła około 2 ton przemiału na dobę. Obecnie wiatrak w znacznym stopniu zdemontowany, pozostały ściany korpusu.

Data lub czas powstania

1888 r. (XIX w.)

Materiał budowlany

Obiekt drewniany.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Wiatrak w Kurowie, nr rej.: 339 z 1986-10-06