Kościół parafialny pw. św. Józefa

Kościół św. Józefa jest najstarszym zabytkiem Ozorkowa, pierwszą wzmiankę o nim można odnaleźć w zapisie z 1654 r. Dziś pamiątką po tej pierwszej budowli jest prezbiterium i część nawy głównej kościoła.

Opis

Kościół św. Józefa jest najstarszym zabytkiem Ozorkowa, pierwszą wzmiankę o nim można odnaleźć w zapisie z 1654 r. Dokument ten mówi, o tym że ówczesny właściciel Ozorkowa Jan Szymon Szczawiński nakazuje zbudować ceglany kościół służący za kaplicę dworką. Dziś pamiątką po tej pierwszej budowli jest prezbiterium i część nawy głównej. Światynię konsekrował biskup Chełmski Jan Rożycki w kwietniu 1668 r. Ponieważ od początku XIX w. Ozorków rozrasta się znacząco, jako nowy ośrodek włókienniczy, a w 1816 r. otrzymuje prawa miejskie, za czym idzie zwiększenie ilości wiernych. Podjęta zostaje decyzja o przebudowie i remoncie kościoła, co nadaje mu wygląd pseudoromański. Do kościoła zostaje dobudowana kaplica, wieża, a nawa główna zostaje przedłużona, co ma miejsce w 1887 r. Wewnątrz świątyni nastąpiła wymiana obrazu Świętej Rodziny na obraz Świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus, a w owalu nad głównym ołtarzem umieszczono obraz Świętej Katarzyny.

W 1925 r. zakupiono nowe dzwony, a w 1928 r. zelektryfikowano go, w 1930 r. zakupiono nowe 16 głosowe organy, a w 1931 r. położono posadzkę terakotową. W latach 1932–1934 kościół zostaje ponownie rozbudowany przez dobudowanie dwóch naw, dwóch kaplic, skarbca i zakrystii. Niestety okupant, źle obszedł się z kościołem, który został zamieniony na skład zboża.

Po wojnie nie zaniechano inwestycji w kościele, na pobliskim cmentarzu, zbudowano także plebanię. Już po początku XXI w. zbudowano tu pomnij Jana Pawła II. Poświęcenia 14 października 2005 roku dokonał Arcybiskup Metropolita Władysław Ziółek. Pamiątką tego dzieła jest lista ofiarodawców znajdująca się w kruchcie kościoła.

Data lub czas powstania

1668 r. (XVII w.)

Budowa kościoła: 1668, przebudowa: 1885, 1932–1935.

Materiał budowlany

Kościół murowany z cegły.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

Warto wejśc do wnętrza by obejrzeć zachowane do dziś barokowe sztukaterie na sklepieniach kolebkowych, a także tablice poświęcone fundatorom kościoła. W kościele znajduje się płyta nagrobna Ignacego Starzyńskiego, pomysłodawcy uprzemysłowienia Ozorkowa.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. św. Józefa, nr rej.: A/499 z 1967-08-04

Właściciel, zarządzający

Dekanat: Ozorkowski, parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego.