Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Kościół murowany zbudowany na początku XX w. Wewnątrz można jednak podziwiać barokowe wyposażenie przeniesione z poprzedniego kościoła. Świątynia ucierpiała podczas walk w 1914 r.

Opis

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela jest okazałą murowaną świątynią, zaprojektowaną przez warszawskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Ta trójnawowa budowla posiada 46 metrową wieżę. Nad głównym wejściem odnajdziemy chór muzyczny. Osobne, boczne wejścia prowadzą do naw bocznych i dwóch zakrystii znajdujących się po przeciwległych stronach kościoła.

Data lub czas powstania

XX w.

Kościół był budowany w latach 1902–1910.

Materiał budowlany

Kościół murowany z cegły.

Historia

Po zniszczeniach wojennych odbudowano go w latach 1916–1918. Powtórna odbudowa miała miejsce w 1924 r. (poprzednia okazała się nieudolna). Konsekrowany w 1930 r. przez sufragana warszawskiego bpa Antoniego Szlagowskiego w obecności ordynariusza łódzkiego bpa Wincentego Tymienieckiego.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

Wewnątrz można podziwiać piękne barokowe wyposażenie przeniesione z dawnego kościoła istniejącego w latach 1632–1902.
W ołtarzu głównym znajdują się: obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem sygnowany herbem fundatorów Leszczyc (Bróg), inicjałami I.C. oraz Z.C. i datą 1623 r., nieznanego malarza ze szkoły włoskiej. Płótno okryte jest metalową sukienką z otworami eksponującymi twarze, dłonie i stopy. Zasłonę obrazu stanowi barokowy obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Ołtarz utrzymany jest w stylu neogotyckim.

Dwa ołtarze boczne:

  • barokowy, gruntownie odnowiony w 2005 r., w nim obraz Zesłania Ducha Świętego z pierwszej poł. XVIII w. i ambona,
  • neogotycki, w nim figura Najświętrzego Serca Jezusowego zasłaniana obrazem św. Józefa.

Ciekawostki

W listopadzie 1914 r. w kościół trafiły pociski artyleryjskie, z których wiele na pamiątkę tego wydarzenia wmurowano w ściany świątyni.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, nr rej.: 383/A z 1992-06-01

Położenie obiektu

Obiekt położony jest w pobliżu drogi samochodowej nr 710 (pomiędzy Konstantynowem Łódzkim a Szadkiem) oraz blisko Łódzkiego Szlaku Konnego im. „Hubala” (Pętla wewnętrzna; odcinek  02 Wola Żytowska - Madeje Stare).

Źródła, informacje w Internecie

www.archidiecezja.lodz.pl