Kuria wikariuszy w Łowiczu

Dawna kuria wikariuszy z II poł. XVIII w. zwana jest także Podkówką, gdyż wzniesiono ją na planie podkowy wokół zacisznego dziedzińca. Należy do zespołu zabudowań przykatedralnych. W jej wnętrzach znajduje się restauracja i kawiarnia.

Opis

Osiemnastowieczną kurię wikariuszy ufundował arcybiskup Teodor Potocki. Parterowy budynek wzniesiono w stylu późnego baroku. Jest to obiekt murowany, nakryty dachami dwuspadowymi. Został wybudowany na planie podkowy, która z trzech stron otacza niewielki dziedziniec zamknięty od strony Starego Rynku bramą. Na dziedzińcu znajduje się drewniana polichromowana figura Jana Nepomucena, również barokowa z XVIII w.
W części zabudowań dawnej kurii wikariuszy funkcjonuje restauracja i kawiarnia „Powroty”.

Data lub czas powstania

1730 r. (XVIII w.)

Materiał budowlany

Budynek murowany.

Ciekawostki

Kuria znajduje się w samym sercu Starego Miasta. Stary Rynek (dawniej Plac Tadeusza Kościuszki) na planie prostokąta stanowi dominujący element układu urbanistycznego Łowicza. Założony w średniowieczu w okresie lokacji miasta (XIII w.). Znajdują się tutaj stylowe zabudowania mieszczańskie oraz najcenniejsze zabytkowe obiekty Łowicza: Bazylika Katedralna z XV w., kanonie z XVI–XVII w., dawny gmach kolegium misjonarzy – obecnie siedziba Muzeum w Łowiczu, ratusz z XIX w., Brama Prymasowska i dawna dziekania z XVII w.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kuria wikariuszy w Łowiczu, nr rej.: 113-VI-22 z 1961-02-18
  • Kuria wikariuszy w Łowiczu, nr rej.: 135/118 z 1967-08-18

Położenie obiektu

Obiekt położony jest w północnej pierzei Starego Rynku, naprzeciwko katedry.

Dostępność

Obiekt dostępny. Wejście na podwórze otwarte. Do wnętrza kurii można wejść w godzinach otwarcia kawiarni.

Źródła, informacje w Internecie

  • Katalog zabytków w Polsce, red. J. Łoziński, t. II, Województwo Łódzkie, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1954;
  • Popławska I., Łowicz i okolice, Łódź 1972;
  • www.rewitalizacja.diecezja.lowicz.pl/.