Park dworski w Konopnicy

Dawny park dworski obecnie jest bardzo zaniedbany. Pośród gęstych zarośli fundamenty dawnego dwory oraz tablica pamiątkowa.

Opis

Park jest w obecnie bardzo zarośnięty. Zachowało się kilkanaście okazów starodrzewia, głównie lip i kasztanowców.

Pośród zarośli pozostałości dawnego dworu. Do parku prowadzi zabytkowa aleja lipowa.

Data lub czas powstania

XIX w.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Park dworski w Konopnicy - Aleja dojazdowa, nr rej.: 559 z 1981-06-20
  • Park dworski w Konopnicy, nr rej.: 479 z 1978-09-16

Położenie obiektu

Park jest położony w północnej części wsi, w pobliżu gorzelni przy drodze do Rawy Mazowieckiej.

Dostępność

Park dostępny bez ograniczeń.