Lecznica dla zwierząt i kuźnia w Łodzi

Najsławniejsza w Łodzi lecznica dla zwierząt z charakterystyczną sylwetką konia wieńczącą fasadę. Budynek powstał w 1891 r. według projektu Piotra Brukalskiego.

Opis

Lecznica zajmowała się głównie końmi, jako że stanowiły one nadal główną siłę pociągową. Stąd na fasadzie figura konia z blachy cynkowej, która prawdopodobnie dotarła do miasta z Rygi. Niestety czas nie okazał się dla figury łaskawy. W latach 1990–1996 ze względu na zły stan techniczny została zdjęta i odnowiona. Jeśli chodzi o sam budynek, to był początkowo skromniejszy, niż dziś. Jednak w miarę rozwoju przedsiębiorstwa jego właściciele nadali mu elegancką fasadę. Utrzymana jest ona w stylu neorenesansowym, między półkoliście wykończonymi oknami znajdują się eleganckie pilastry. Budynek uchodzi za jeden z symboli miasta.

Data lub czas powstania

1891 r. (XIX w.)

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły.

Historia

Właścicielami budynku i jednocześnie założycielami pierwszej na ziemiach polskich lecznicy dla zwierząt byli Hugo Warrikoff i Alfred Kwaśniewski. Oprócz lecznicy znajdowała się tam też wzorcowa kuźnia angielska. A. Kwaśniewski był wówczas miejskim weterynarzem Łodzi.

Ciekawostki

Budynek został wspomniany w utworze „Kwiaty Polskie” Juliana Tuwima.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Lecznica dla zwierząt i kuźnia w Łodzi, nr rej.: A/22 z 1971-01-20

Położenie obiektu

Budynek znajduje się w zachodniej części centrum miasta, przy południowej pierzei ul. Kopernika, między ulicami Gdańską i Żeromskiego.

Dostępność

Obiekt dostępny z zewnątrz i wewnątrz (lecznica weterynaryjna czynna całą dobę).