Kamienica J. Czapiewskiego w Łodzi

Dawna kamienica J. Czapiewskiego jest przykładem stylu neobarokowego w architekturze Łodzi. Znajduje się przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta.

Opis

Kamienica dwukondygnacyjna, zbudowana na planie prostokąta, z częściowo zamieszkanym poddaszem, przekryta dachem dwuspadowym.

Obiekt w stylu neobarokowym z siedmioosiową fasadą ze środkowym ryzalitem. Podziały między kondygnacjami podkreślone belkowaniem. Całość wieńczy wydatny gzyms z naczółkiem w kształcie odcinka łuku.

W budynku mieści się placówka banku AIG.

Data lub czas powstania

1875 r. (XIX w.)

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły.

Historia

W 1875 r. Józef Czapiewski wybudował kamienicę frontową, w  której przez pewien czas prowadził cukiernię. W obrębie tej posesji w 1891 r. powstał projekt budynku stworzony przez Gustawa Landau-Gutentegera dla Chila Templa. Później budynek frontowy i oficyny zostały nieznacznie przebudowane.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kamienica J. Czapiewskiego w Łodzi, nr rej.: A/198 z 1976-07-12

Położenie obiektu

Budynek usytuowany w ścisłym centrum miasta, przy zachodniej pierzei ul. Piotrkowskiej, w kwartale między ul. Więckowskiego a ul. Zieloną.

Dostępność

Obiekt dostępny z zewnątrz i wewnątrz (lokale usługowe na parterze).

Źródła, informacje w Internecie

Warszawa J., Rejestr Zabytków Nieruchomych, Biała Karta, Kamienica czynszowa, Łódż 1984.