Kościół pw. św. Andrzeja Boboli

Drewniany kościół pw. Andrzeja Boboli pierwotnie stał w Nowosolnej, obecnie znajduje się obecnie w Skansenie Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi. Został wybudowany w latach 1846–1852, a autorem jego projektu był Hilary Szpilowski.

Opis

Budynek kościoła jest skromny, drewniany, wybudowany na podmurówce. Elewacja frontowa jest w całości murowana, ozdobiona dwoma parami pilastrów po obu stronach wejścia oraz szczytową drewnianą sygnaturką. Kościół po przeniesieniu do skansenu został wyremontowany i pomalowany na żółto. Na fasadzie odnowiono zabytkowe malowidło nad drzwiami. Przedstawia ono patrona kościoła – Andrzeja Bobolę. Odnowiono także zegar, który znajduje się na fasadzie.

Wysoka namiotowa dzwonnica do dziś znajduje się w oryginalnej lokalizacji, podobnie jak parterowy budynek plebanii.

Data lub czas powstania

XIX w.

Lata 1846–1852.

Materiał budowlany

Budynek drewniany z murowaną ścianą frontową.

Historia

Kościół pierwotnie znajdował się we wsi Nowosolna i służył społeczności ewangelickiej. Po II wojnie światowej został przejęty przez katolików, jednak po wybudowaniu nowej świątyni, stary obiekt został wyłączony z eksploatacji. W 2008 r. został przeniesiony do łódzkiego Skansenu. W oryginalnej lokalizacji pozostała zabytkowa dzwonnica, powstała równolegle z kościołem w XIX w.

Ciekawostki

W 2010 r. w kościele przywrócona została częściowo funkcja sakralna – wprowadzona została możliwość brania ślubów w zabytkowym wnętrzu.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, nr rej.: A/311/1-3 z 1985-03-08

Położenie obiektu

Dzwonnica znajduje się przy rynku w Nowosolnej, na trasie wyjazdowej z Łodzi obok charakterystycznego skrzyżowania gwiaździstego (w którym zbiega się aż 8 ulic). Natomiast kościół znajduje się obecnie w skansenie przy ul. Piotrkowskiej 282, w południowej części centrum Łodzi, obok kościoła ewangelickiego pw. św. Mateusza.

Dostępność

Do kościoła można wejść w godzinach otwarcia skansenu. Dzwonnica w Nowosolnej dostępna z zewnątrz.