Cmentarz mariawicki w Zdunach

Cmentarz pochodzi z początku XX w.

Data lub czas powstania

XIX w.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Cmentarz mariawicki w Zdunach, nr rej.: 923-A z 1992-12-21