Kamienica J. Hofmana (wraz z oficynami) w Łodzi

Wielkomiejska, eklektyczna kamienica usytuowana jest przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta.

Opis

Frontowy budynek na planie zbliżonym do prostokąta z oficynami o różnej długości. Kamienica czterokondygnacyjna, przekryta dachem mansardowym; oficyny dachem pulpitowym o niewielkim kącie nachylenia.

Elewacja frontowa dziewięcioosiowa (z niewielkim środkowym ryzalitem), zdobiona boniami pasowymi, filarami, rozetkami, główkami pełnoplastycznymi. Okna w profilowanych opaskach wzbogacone o płyciny podokienne z płaskorzeźbionymi motywami roślinnymi.

W oficynie kamienicy działa bistro „Zaraz wracam” oraz szkoła nauki języków obcych Profi-Lingua.

Data lub czas powstania

XIX w.

Lata 80. XIX w., rozbudowa w latach 30. XX w.

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły.

Historia

W latach 70. XIX w. stał na tej działce parterowy budynek. Około 1880 r. Jakub Hoffman właściciel posesji, zlecił inż. Kreutzburgowi wykonanie projektu murowanego budynku wraz z oficynami. Kilka lat później rozbudowana zostaje oficyna budynku wg projektu inż. Markiewicza. W latach 30. XX. kolejny właściciel Froim Borenstein powiększył frontową kamienicę oraz zbudował oficynę poprzeczną.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kamienica J. Hofmana (wraz z oficynami) w Łodzi, nr rej.: A/335/1-4 z 1993-06-07

Położenie obiektu

Obiekt usytuowany w ścisłym centrum miasta, w zachodniej pierzei ulicy Piotrkowskiej, w kwartale między ul. Struga i ul. Zamenhoffa.

Dostępność

Obiekt dostępny z zewnątrz i wewnątrz (lokale usługowe na parterze oraz w oficynach).

Źródła, informacje w Internecie

Warszawa J., Rejestr Zabytków Nieruchomych, Biała Karta, Kamienica czynszowa, Łódź 1992.