Kamienica wielkomiejska w Łodzi

Piękna narożna kamienica, powstała według projektu architekta Edwarda Kreutzburga. Zbudowano ją pod koniec XIX w., a jej budowa trwała wyjątkowo długo, bo od 1881 do 1893 r.

Opis

Elegancka narożna kamienica, podobnie jak wiele innych przy ulicy Piotrkowskiej, łączyła i nadal łączy funkcje handlowe z funkcjami mieszkalnymi. Wzniesiona została w stylu eklektycznym, w jej bryle dostrzec można zarówno elementy neorenesansowe jak i neobarokowe. Kamienica należała niegdyś do rodziny Schmidtów. Dziś, podobnie jak już w okresie międzywojennym, na parterze działa apteka, w której do dziś zachowało się dawne wyposażenie. Nosi ona taką samą nazwę jak ulica odchodząca od Piotrkowskiej w tym miejscu: „Radwańska”.

Data lub czas powstania

1881 r. (XIX w.)

Kamienica wybudowana została w latach 1881–1893.

Materiał budowlany

Budynek murowany, z cegły.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kamienica wielkomiejska w Łodzi, nr rej.: A/321 z 1971-07-22

Położenie obiektu

Kamienica położona w ścisłym centrum Łodzi, na rogu ulic Piotrkowskiej i Radwańskiej, ok. 200 m na północ od katedry pw. św. Stanisława Kostki.

Dostępność

Ogólnodostępne lokale użytkowe (w tym apteka) na parterze budynku, na piętrach prywatne lokale mieszkalne.