Zespół pałacowy i folwarczny w Rogowie

Zespół założony na pocz. XX w. przez Ignacego Wilskiego. W jego skład wchodzi secesyjny pałac, zabudowania gospodarcze (m.in. obora i stodoły) oraz park.

Data lub czas powstania

1916 r. (XX w.)

Materiał budowlany

Obiekt murowany z cegły.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Zespół pałacowy i folwarczny w Rogowie, nr rej.: A 504 z 1978-11-08
  • Zespół pałacowy i folwarczny w Rogowie - Park, nr rej.: A 483 z 1976-09-16